Thẻ liên quan: buffet bia tươi giá 99.000 đồng tại lễ hội Sườn Cây