The news is by your side.

Mùa cá linh mang niềm vui tới đồng bằng

Mùa nước nổi kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10 Âm lịch (từ tháng 9 đến tháng 11) Dương lịch) cũng là mùa cá linh, một trong những đặc sản ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An và Cần Thơ.

Đánh bắt cá linh đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông dân vào mùa nước nổi.
Người dân đang kéo lên một mẻ cá linh lớn.
Ngoài lưới đánh cá lớn, người dân địa phương còn bắt cá bằng dớn, một loại lưới đặc biệt có chiều dài từ 100-150 mét.
Loading...

Mẻ cá tươi rói vừa được kéo lên.
Những rổ cá đã sẵn sàng được đem ra chợ bán.

 

Lê Hoàng Vũ