Thẻ liên quan: “Đã mắt” với bộ ảnh món ăn Việt sáng tạo của Đại biểu Tàu thanh niên Đông Nam Á