The news is by your side.

Cách làm TÔM CHẤY

Tôm chấy là nguyên liệu tuyệt vời, giữ vai trò quyết định cho sự thơm ngon của các món như Bánh bèo Huế, bánh ít trần, bánh ướt, bánh hỏi…Có 2 cách làm, làm bằng tôm tươi và làm bằng tôm khô.  

Loading...

  1. CÔNG THỨC 1: LÀM BẰNG TÔM TƯƠI

Nguyên liệu:

  • 350g tôm bạc tươi
  • Muối, tiêu
  • Nư%